Tải Tài liệu:
Báo cáo Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp 2020
Kế hoạch Phát động thi đua năm 2021
Giao ước thi đua năm 2021
Quy chế phối hợp năm 2021
Nghị quyết
Quyết toán kinh phí Công đoàn năm 2020

GÓP Ý VĂN BẢN

Chọn đơn vị, bộ phận công tác

Đang online: 403

Truy cập trong ngày: 0

Tổng lượt truy cập: 120118